Luke 13:20-21 - Bible Search

Yeast Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 13:20-21
20 And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?20 At muling sinabi niya, Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios?
21 It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.21 Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat.