Luke 5:37-39 - Bible Search

New Wine, Old Wineskins Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 5:37-39
37 And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish.37 At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma; sa ibang paraa'y papuputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira ang mga balat.
38 But new wine must be put into new bottles; and both are preserved.38 Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat.
39 No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.39 At walang taong nakainom ng alak na laon, ay iibig sa alak na bago; sapagka't sasabihin niya, Mabuti ang laon.