Mark 4:26-29 - Bible Search

Growing Seed Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 4:26-29
26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;26 At sinabi niya, Ganyan ang kaharian ng Dios, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa;
27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.27 At natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano.
28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.28 Sa kaniyang sarili ay nagbubunga ang lupa; una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay.
29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.29 Datapuwa't pagka hinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas, sapagka't dumating na ang pagaani.